ATHYNTIQ Fashion Show on Univision

ATHYNTIQ Fashion Show on Univision

ATHYNTIQ in the Sun-Sentinel

ATHYNTIQ in the Sun-Sentinel

ATHYNTIQ on CBS 12 News

ATHYNTIQ on CBS 12 News

ATHYNTIQ on the Palm Beach Post

ATHYNTIQ on the Palm Beach Post

ATHYNTIQ on Despierta America

ATHYNTIQ on Despierta America

ATHYNTIQ on Telemundo

ATHYNTIQ on Telemundo

ATHYNTIQ on The Kim Komando Show

ATHYNTIQ on The Kim Komando Show